Scénografie alternativního a loutkového divadla

navazující magisterský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Magisterské studium scénografie ALD směřuje k hledání nesamozřejmé a stále redefinovatelné pozici scénografa v tvůrčím týmu.

Cíle studia

Scénografie ALD je obor směřující k hranicím divadla. Životní prostor hledáme všude tam, kde dochází k vytváření nových a neznámých míst setkávání. Setkávání mezi námi a cizími, mezi lidmi a jejich prostředím, mezi lidmi a nelidským světem, mezi lidmi a technologiemi. Hledáme takovou práci s prostorem, která je trvale udržitelná, nemanipulativní a vědomá si sociálních a politických kontextů. Pro studium je primární týmové hledání vlastního, svébytného divadelního jazyka v nejrůznějších kontextech současného divadla (objektové divadlo, vizuální divadlo, sociální a participativní divadlo, site-specific a divadlo v nedivadelních prostorech, taneční a pohybové divadlo atd.). Nezbytná je neustálá kultivace schopnosti spolupráce napříč všemi obory. Práce je co nejvíce kolektivní, studenti společně pracují, konzultují i prezentují vlastní projekty a tak jsou připravováni pro pozdější tvorbu po absolutoriu. Důraz je kladen na hledání společného koncenzu, který je založený na nehierarchickém uspořádání tvůrčího týmu.

Profil absolventa

Absolvent je schopen týmové i samostatné práce v kulturních projektech, divadelních inscenacích, kdy může být zaměstnán jako scénograf v různých typech divadel, při divadelních inscenacích v plenéru a veřejném prostoru, při samostatných instalacích, vést tematizované dílny (např.: scénografické a kostýmní tvorby s ohledem ke společenskému a vzdělávacímu aspektu dílny), pracovat jako kurátor, realizátor a iniciátor projektů i festivalů. Absolvent je připraven být iniciátorem a aktivním členem tvůrčího týmu a dále se v oboru vzdělávat. Je připraven obstát jako scénograf v současných experimentálních formách a vývojových trendech.

Garant

doc. Mgr. Andrea KRÁLOVÁ, Ph.D.

Docent

E-mail: andrea.kralova@damu.cz
Telefon: 234 244 271

Pracoviště: Katedra alternativního a loutkového divadla
Detail osoby
FOTO doc. Mgr. Andrea KRÁLOVÁ, Ph.D.


.