Herectví alternativního a loutkového divadla

magisterský / navazující magisterský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Individuální koncept studia v hlubších souvislostech. Kreativní projekty, ve kterých se spojí posluchači herectví, režie, dramaturgie i scénografie při týmové práci. Praxe v profesionálním divadle, účast na festivalech a workshopech.

Cíle studia

Dvouleté magisterské studium herectví alternativního a loutkového divadla je zaměřené na přípravu samostatné a tvůrčí osobnosti, působící ve stále se rozšiřujícím prostoru divadelních aktivit. I nadále je důraz kladen na metaforické vyjádření, osobní a osobnostní výpověď i na práci s objektem a loutkou, na divadlo fyzické a múzické s akcentem na interakci jednotlivých složek divadelního díla, na autorské divadlo, které jde ruku v ruce s trendy divadla světového. Herectví je chápáno v širších, specializovanějších souvislostech. Studium zahrnuje i společenské funkce divadla a interaktivní souvislosti s příbuznými uměleckými obory. Současně otevírá nové prostory hereckého uplatnění v site-specific, novém cirkusu, performingu, v divadle nových technologií, divadle objektů, dokumentárním i multimediálním divadle… A protože víme, že už v tuto chvíli je výčet moderních divadelních variant zastaralý, naším cílem je vychovávat osobnosti, které budou objevovat nové možnosti divadelní tvorby nebo ji interpretovat na špičkové úrovni s důrazem na inovativní a neotřelé postupy.

Profil absolventa

Absolvent získá pokročilé znalosti a dovednosti tak, aby byl v praxi schopen nejen profesionálního uplatnění v oboru, ale především samostatné tvůrčí činnosti. Orientuje se v historii a teorii oboru, je vybaven po stránce hlasové, pohybové, v práci s předmětem a loutkou. Má zkušenosti s kolektivní inscenační tvorbou. Je nasměrován ve své umělecké činnosti, je totiž znalý performance, improvizace, autorského, alternativního, loutkového i objektového divadla, street artu, nového cirkusu apod. Po absolutoriu je schopen samostatné tvůrčí práce, iniciuje nové projekty se zásadním autorským přispěním. Absolvent umí také náležitě reflektovat a analyzovat svou divadelní tvorbu.

Garant

doc. MgA. Vratislav ŠRÁMEK

Docent

E-mail: vratislav.sramek@damu.cz
Telefon: 234 244 271

Pracoviště: Katedra alternativního a loutkového divadla
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Vratislav ŠRÁMEK


.