Scénografie alternativního a loutkového divadla

bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Scénografie jako týmová práce, řemeslo, nové technologie i nové dovednosti. Studenti jsou vedeni k nehierarchickému vnímání divadelní tvorby, jsou podporováni v autorském přístupu a v hledání vlastních témat.

Cíle studia

V bakalářském studiu scénografie ALD je kladen důraz na zdokonalování řemeslných dovedností studentů, seznamování s novými dovednostmi i technologiemi a jejich uplatněním v divadelní tvorbě. Zároveň jsou studenti od samého začátku studia vedeni k týmové práci, která předpokládá i přesahy do ostatních studijních oborů na katedře a naopak. Studenti jsou vedeni spíše k nehierarchickému vnímání divadelní tvorby a jsou podporováni v autorském přístupu jevištní praxe. To předpokládá i orientaci a zájem studenta o dění v jiných uměleckých oborech, jako je výtvarné umění, hudba, literatura, film, architektura, knižní tvorba atd., ale i zájem o otázky politické, sociální, ekologické... Autorská divadelní tvorba předpokládá schopnost kritického myšlení, hledání vlastních témat a souvislostí.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia je připraven v tvůrčím týmu řešit umělecké úkoly, které přináší moderní divadelní praxe v divadlech loutkového či alternativního zaměření s přesahem do ostatních divadelních žánrů, včetně současných typů autorských projektů a experimentálních performancí. Zároveň je schopen autorsky realizovat své umělecké záměry, včetně loutek, masek, prostorových objektů atd. Dále je schopen uplatnit se v širokém spektru uměleckých aktivit, např. jako lektor workshopů, ilustrátor, grafik…, a to v závislosti na konkrétních specifických schopnostech daného absolventa.

Obecné informace o přijímacím řízení

Přijímací zkoušky jsou složeny ze dvou kol, z nichž první je vyřazovací.
Přijímací zkouška se skládá z části teoretické a části talentové.
V rámci talentové zkoušky uchazeč předkládá soubor výtvarných domácích prací, případně návrhy pro divadlo využívající loutky či objekty. Hodnocena je schopnost vnímání současných „kulturních uzlů“ a dramatických situací spolu se schopností adekvátní kreativní artikulace, schopnost osobitého projevu v kresbě, malbě a jiných výtvarných technikách, manuální zručnost. Samozřejmostí je prokazatelný zájem o kulturní dění v historii i v současnosti se zvláštním zřetelem na divadelní a výtvarné umění. V neposlední řadě je vyžadována otevřenost novým uměleckým impulzům z jiných oborů, ochota experimentovat s vlastní fyzickou přítomností v divadelních projektech i performancích a zejména schopnost týmové spolupráce. Nejvýznamnějším kritériem pro přijetí je úspěšné absolvování talentové části přijímací zkoušky.


Garant

MgA. Jan BAŽANT, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností - vedoucí kabinetu

E-mail: jan.bazant@damu.cz
Web: www.hzabazant.com

Pracoviště: Katedra alternativního a loutkového divadla
Detail osoby
FOTO MgA. Jan BAŽANT, Ph.D.


.