Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla

bakalářský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Cíle studia

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla je obor připravující na divadelní praxi v nejrůznějších formách alternativního a loutkového divadla.
Tvůrčí postupy charakteristické pro alternativní divadelní formy znamenají v první řadě důraz na autorský přínos (schopnost vytvořit originální ideové východisko, základ scénáře k inscenaci). K nejpodstatnějším fázím studia patří experimentování se scénickými prostředky a týmová spolupráce. Studenti režie-dramaturgie po celou dobu intenzivně spolupracují se studenty scénografie a herectví. Zároveň se klade důraz na specifické dispozice a vlohy jednotlivých studentů ať už směřují k improvizaci, divadlu autorskému, performativním prvkům, sociálnímu aspektu divadla apod.
Ke studiu patří i základy divadelní teorie, divadelní historie a povědomí o divadle současném — především o alternativních proudech od participativního divadla (kladoucího důraz na aktivní účast publika) přes improvizaci, divadlo dokumentární či multimediální až po divadlo výtvarné a divadlo objektů.
Studenti směřující spíše k dramaturgii se věnují více autorskému psaní a analytické složce dramaturgické práce. Studenti tendující k režii jsou vedeni k přípravám projektů a ke spolupráci se studenty herectví a scénografie.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia by měl umět realizovat komornější divadelní projekt od prvotního nápadu až po premiéru. Měl by mít představu o tom, jaké tvůrčí postupy a praktické podmínky jsou pro jím zvolený typ divadla zapotřebí. Měl by umět postavit tvůrčí tým či se stát jeho součástí. Měl by umět spolupracovat se scénografy, herci, autory scénické hudby, ale i produkčními. Měl by se základně orientovat v síti českých loutkových divadel a nezávislých divadelních studií, mít povědomí o celé šíři současných alternativních i experimentálních forem divadla doma i v zahraničí.
Studium umožňuje i práci v příbuzných oborech, například v rozhlase či v oboru dramatické výchovy (školy, volnočasové aktivity).

Garant

doc. MgA. Jiří ADÁMEK, Ph.D.

Docent - vedoucí kabinetu

E-mail: jiri.adamek@damu.cz
Telefon: 234 244 271

Pracoviště: Katedra alternativního a loutkového divadla
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Jiří ADÁMEK, Ph.D.


.