Herectví alternativního a loutkového divadla

bakalářský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Cíle studia

Bakalářský stupeň herectví alternativního a loutkového divadla je obor, který připravuje studenty na aktuální divadelní praxi. V prvních ročnících se studenti formou dílen seznamují s postupy současného loutkového, objektového, fyzického, tanečního i činoherního divadla, především však divadla autorského s akcentem na současné světové divadelní trendy. V dalších ročnících pak studium herectví vede k rozvoji studenta jako samostatné a svébytné tvůrčí osobnosti působící ve stále se rozšiřujícím prostoru divadelních aktivit. Během celého studia je důraz kladen na metaforické vyjádření, osobní a osobnostní výpověď s akcentem na interakci jednotlivých komponentů jevištního díla.

Profil absolventa

Absolvent získá takové znalosti a dovednosti, aby byl v praxi schopen nejen profesionálního uplatnění v oboru, ale i samostatné tvůrčí činnosti. Orientuje se v historii a teorii oboru, je vybaven po stránce hlasové, pohybové, v práci s předmětem a loutkou. Má zkušenosti s kolektivní inscenační tvorbou. Je schopen samostatné volby, jak nasměrovat vlastní uměleckou činnost v nových trendech divadla (performance, improvizace, autorské, loutkové a objektové divadlo, street art, nový cirkus, dokumentární, devised či multimediální divadlo…). Cílem studia herectví alternativního a loutkového divadla je vychovávat osobnosti, které budou objevovat nové možnosti divadelní tvorby nebo ji interpretovat na špičkové profesionální úrovni s důrazem na inovativní a neotřelé postupy.

Garant

MgA. Petra TEJNOROVÁ, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností - vedoucí kabinetu

E-mail: petra.tejnorova@damu.cz
Telefon: 234 244 271

Pracoviště: Katedra alternativního a loutkového divadla
Detail osoby
FOTO MgA. Petra TEJNOROVÁ, Ph.D.


.