Proces 020

Klauzurní festival studentů KALDu se uskuteční ve dnech 30. 5. - 3. 6. 2021.

Více informací ZDE.

Klauzurní festival Proces

Klauzurní festival Proces je platformou ke sdílení a evaluaci uměleckých prací studentů Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU (KALD). Je integrální součástí výuky a zakončuje každý semestr studia - během několika dnů na přelomu ledna a února a května a června má na programu desítky dokončených i rozpracovaných projektů studentů všech programů na KALD. Cílovým publikem jsou především studenti a pedagogové KALD a dalších kateder fakulty, zájemci o studium na KALD a pozvaní hosté z profesionální scény – pedagogové zahraničních uměleckých škol a umělečtí ředitelé divadel a festivalů. Součástí programu jsou představení, instalace, performance, výstavy, koncerty, projekce, akce ve veřejném prostoru atd. Festival se odehrává převážně v prostorech školy, ale nezřídka také v externích divadelních i nedivadelních prostorech. Významnou součástí festivalu jsou každodenní evaluační diskuse studentů a pedagogů, kterých cílem je otevřeně reflektovat práci studentů, nabídnout jim podněty a konstruktivní zpětnou vazbu pro další rozvoj jejich umělecké práce (nejen) na škole.


.