Státní závěrečná zkouška

Termíny pro bakalářské zkoušky

Zimní termín státní bakalářské zkoušky:

21. ledna 2022 – pro čekatele

odevzdání kvalifikační dipl. práce v požadované úpravě a rozsahu + přihlášení v KOSu v pondělí 3. ledna 2022


Název a téma písemné bakalářské práce a uměleckého výkonu:

do 31. ledna 2022


Jarní termín státní bakalářské zkoušky:

13.–14. června 2022 (dle počtu přihlášených diplomantů)

odevzdání kvalifikační dipl. práce v požadované úpravě a rozsahu + přihlášení v KOSu v pondělí 16. května 2022


Podzimní termín státní bakalářské zkoušky:

12.–13. září 2022 (dle počtu přihlášených diplomantů)

odevzdání kvalifikační dipl. práce v požadované úpravě a rozsahu + přihlášení v KOSu v pondělí 22. srpna 2022


Termíny pro magisterské zkoušky

Název a téma kvalifikační diplomové práce a uměleckého výkonu:

do 29. listopadu 2021


Zimní termín státní magisterské zkoušky:

21. ledna 2022

odevzdání kvalifikační dipl. práce v požadované úpravě a rozsahu + přihlášení v KOSu  v pondělí 3. ledna 2022


Jarní termín státní magisterské zkoušky:

15.–16. června 2022 (dle počtu přihlášených diplomantů)

odevzdání kvalifikační dipl. práce v požadované úpravě a rozsahu + přihlášení v KOSu v pondělí 16. května 2022


Podzimní termín státní magisterské zkoušky:

14.–15. září 2022 (dle počtu přihlášených diplomantů)

odevzdání kvalifikační dipl. práce v požadované úpravě a rozsahu + přihlášení v KOSu v pondělí 22. srpna 2022


Aktuálně

Formuláře

Checklist před státnicemi

Bakalářské zkoušky
Magisterské zkoušky

1

Nahlásit NÁZEV a TÉMA KVALIFIKAČNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE a NÁZEV ABSOLVENTSKÉHO UMĚLECKÉHO VÝKONU nejpozději do pondělí 31. ledna 2022.

 

Student si zvolí téma práce a osobu vedoucího/konzultanta/, kterého o vedení práce osobně požádá. Formulaci názvu kvalifikační bakalářské práce studentovi před odevzdáním schválí vedoucí/konzultant/ a MgA. Vladimír NOVÁK, který vede předmět Konzultace k bakalářské zkoušce. V rámci výuky tohoto předmětu bude také probíhat příprava otázek k teoretické části zkoušky. S vedoucím pedagogem bakalářského programu student konzultuje absolventský umělecký výkon, který k bakalářské zkoušce přihlásí a z kterého bude klasifikován.

 

Název a téma kvalifikační bakalářské práce, název absolventského uměleckého výkonu a jména vedoucích (= konzultantů) odevzdají studenti letošních posledních ročníků na příslušném formuláři POUZE ELEKTRONICKY ve formátu WORD tajemnici katedry Jitce Nohové (jitka.nohova@damu.cz).

 

Katedra určí oponenty kvalifikačních diplomových prací a absolventských uměleckých výkonů. Poté předkládá ke schválení děkanovi DAMU.


2

Absolvovat bakalářský program (splnit zkoušky, zápočty a dosáhnout požadovaného počtu 180 kreditů).


3

Před konáním zkoušky mít zapsanou klasifikaci předmětů v KOS, uzavřít ročník na studijním oddělení.


4

Přihlásit se v KOSu ke Státní závěrečné zkoušce na zvolený termín.


5

Odevzdat kvalifikační BAKALÁŘSKOU práci

(2x vytištěnou: jeden výtisk v pevné vazbě, druhý výtisk může být v kroužkové vazbě bez možnosti vyměňovat listy; 1x elektronicky na CD)

V KOSu – vyplnit Identifikační formulář VŠKP.

Cesta: Přihlášení do KOSu / Státní zkoušky / Závěrečné práce / Editace textu / bude třeba doplnit (Pokud si nebudete vědět rady, pomůže Jitka Nohová):

 • překlad názvu kvalifikační diplomové práce do angličtiny, abstrakt práce česky, abstrakt práce anglicky; uložit.
 • překlad názvu absolventského uměleckého výkonu do angličtiny, abstrakt česky, abstrakt anglicky; uložit.

Vedoucí pedagogové 3. ročníků bakalářského studijního programu:

 • Herectví ALD: MgA. Mgr. Veronika Poldauf, Ph.D.
 • Režie-dramaturgie ALD: MgA. Linda Dušková, Ph.D.
 • Scénografie ALD: MgA. Dragan Stojčevski, Ph.D.

UPOZORNĚNÍ: Studenti, kteří neabsolvují bakalářskou zkoušku, nemohou podle VŠ zákona pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu.


1

Nahlásit NÁZEV A TÉMA KVALIFIKAČNÍ MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE a NÁZEV ABSOLVENTSKÉHO UMĚLECKÉHO VÝKONU NEJPOZDĚJI do pondělí 29. listopadu 2021.

 

Student si zvolí téma práce a osobu vedoucího/konzultanta/, kterého o vedení práce osobně požádá. Formulaci názvu kvalifikační magisterské diplomové práce studentovi před odevzdáním schválí vedoucí /konzultant/ a Mgr. Karolína PLICKOVÁ, Ph.D., která vede Magisterský seminář. V rámci výuky předmětu probíhá příprava otázek k teoretické části zkoušky. S vedoucím pedagogem/tutorem magisterského programu student konzultuje absolventský umělecký výkon, který k magisterské zkoušce přihlásí a z kterého bude klasifikován.

 

Název a téma kvalifikační diplomové práce, název absolventského uměleckého výkonu a jména vedoucích (= konzultantů) odevzdají studenti letošních posledních ročníků na příslušném formuláři POUZE ELEKTRONICKY ve formátu WORD tajemnici katedry Jitce Nohové (jitka.nohova@damu.cz), která z těchto podkladů sepíše přehled a po schválení vedoucím katedry předkládá prostřednictvím studijního oddělení děkanovi DAMU 2. prosince 2021.

 

Katedra určí oponenty kvalifikačních diplomových prací a absolventských uměleckých výkonů.


2

Absolvovat magisterský program (splnit zkoušky, zápočty a dosáhnout požadovaného počtu 120 kreditů).


3

Před konáním zkoušky mít zapsanou klasifikaci předmětů v KOS a uzavřít ročník na studijním oddělení.


4

Uhradit poplatky za delší studium (řeší studijní oddělení DAMU).


5

Přihlásit se v KOSu ke Státní závěrečné zkoušce na zvolený termín.


6

Odevzdat písemnou kvalifikační magisterskou diplomovou práci (2x vytištěnou a svázanou, 1x elektronicky – CD).

 

V KOSu – vyplnit Identifikační formulář VŠKP.

 

Cesta: Přihlášení do KOSu / Státní zkoušky / Závěrečné práce / Editace textu / bude třeba doplnit:

 • Překlad názvu kvalifikační diplomové práce do angličtiny, abstrakt práce česky, abstrakt práce anglicky; uložit.
 • Překlad názvu absolventského uměleckého výkonu do angličtiny, abstrakt česky, abstrakt anglicky; uložit.

 (Pokud si nebudete vědět rady, pomůže Jitka Nohová).


INFO

Studenti, kteří neabsolvují bakalářskou zkoušku, nemohou podle VŠ zákona pokračovat ve studiu magisterského programu.


Součásti státní závěrečné zkoušky - bakalářské

 • Písemná bakalářská práce a její obhajoba.
 • Absolventský umělecký výkon.
 • Ústní zkouška - Historie a teorie oboru.
 • Ústní zkouška - Historie a teorie alternativního a loutkového divadla.

Součásti státní závěrečné zkoušky - magisterské (staré)

 • Písemná magisterská práce a její obhajoba.
 • Absolventský umělecký výkon.
 • Ústní zkouška - Historie a teorie oboru.
 • Ústní zkouška - Historie a teorie dramatického umění.

Součásti státní závěrečné zkoušky - magisterské ​(nové)

 • Písemná magisterská práce a její obhajoba.
 • Absolventský umělecký výkon.
 • Ústní zkouška z teorie a dramaturgie

Seznam termínů závěrečných zkoušek

Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Scénografie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 22. 8. 2022 12. 9. 2022 -
13. 9. 2022
Termín 12. - 13.9. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat bakalářskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 22.8.2022 tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma bakalářské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 31. ledna 2022 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 22. 8. 2022 12. 9. 2022 -
13. 9. 2022
Termín 12. - 13.9. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat bakalářskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 22.8.2022 tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma bakalářské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 31. ledna 2022 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.
Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 22. 8. 2022 12. 9. 2022 -
13. 9. 2022
Termín 12. - 13.9. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat bakalářskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 22.8.2022 tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma bakalářské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 31. ledna 2022 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.
Alternativní a loutkové divadlo Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 22. 8. 2022 14. 9. 2022 -
15. 9. 2022
Termín 14. - 15.9. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat kvalifikační magisterskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 22.8.2022 tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma kvalifikační magisterské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 29.listopadu 2021 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 22. 8. 2022 14. 9. 2022 -
15. 9. 2022
Termín 14. - 15.9. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat kvalifikační magisterskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 22.8.2022 tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma kvalifikační magisterské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 29.listopadu 2021 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 22. 8. 2022 14. 9. 2022 -
15. 9. 2022
Nahlásit název a téma kvalifikační magisterské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 29.listopadu 2021 tajemnici KALD J.Nohové. Termín 14. - 15.9. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat kvalifikační magisterskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 22.8.2022 tajemnici KALD J.Nohové.
Režie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 22. 8. 2022 14. 9. 2022 -
15. 9. 2022
Termín 14. - 15.9. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat kvalifikační magisterskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 22.8.2022 tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma kvalifikační magisterské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 29.listopadu 2021 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.
Dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 22. 8. 2022 14. 9. 2022 -
15. 9. 2022
Termín 14. - 15.9. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat kvalifikační magisterskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 22.8.2022 tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma kvalifikační magisterské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 29.listopadu 2021 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.
Scénografie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 22. 8. 2022 14. 9. 2022 -
15. 9. 2022
Termín 14. - 15.9. 2022 - přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat kvalifikační magisterskou diplomovou práci (2 výtisky + nahranou na CD ve formátu .pdf) nejpozději 22.8.2022 tajemnici KALD J.Nohové. Nahlásit název a téma kvalifikační magisterské diplomové práce a název absolventského uměleckého výkonu (pouze elektronicky) na příslušném formuláři nejpozději 29.listopadu 2021 tajemnici KALD J.Nohové - neplatí pro čekatele.

.