Státní závěrečná zkouška

Termíny pro bakalářské zkoušky

Zimní termín státní bakalářské zkoušky:

19. ledna 2023 – pro čekatele


Jarní termín státní bakalářské zkoušky:

 19.–20. června 2023 (dle počtu přihlášených diplomantů)


Podzimní termín státní bakalářské zkoušky:

11.–12. září 2023 (dle počtu přihlášených diplomantů


Termíny pro magisterské zkoušky

Zimní termín státní magisterské zkoušky:

 20. ledna 2023


Jarní termín státní magisterské zkoušky:

21.–22. června 2023 (dle počtu přihlášených diplomantů)


Podzimní termín státní magisterské zkoušky:

13.–14. září 2023 (dle počtu přihlášených diplomantů)


Aktuálně

Formuláře

Checklist před státnicemi

Bakalářské zkoušky
Magisterské zkoušky

1

Nahlásit NÁZEV a TÉMA KVALIFIKAČNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE a NÁZEV ABSOLVENTSKÉHO UMĚLECKÉHO VÝKONU nejpozději do pondělí 16. ledna 2023.

 

Student si zvolí téma práce a osobu vedoucího/konzultanta/, kterého o vedení práce osobně požádá. Formulaci názvu kvalifikační bakalářské práce studentovi před odevzdáním schválí zvolený vedoucí/konzultant/ a MgA. Vladimír NOVÁK, který vede předmět Konzultace k bakalářské zkoušce. V rámci výuky tohoto předmětu bude také probíhat příprava otázek k teoretické části zkoušky. S vedoucím pedagogem bakalářského programu student konzultuje absolventský umělecký výkon, který k bakalářské zkoušce přihlásí a z kterého bude klasifikován.

 

Název a téma kvalifikační bakalářské práce, název absolventského uměleckého výkonu a jména vedoucích (= konzultantů) odevzdají studenti letošních posledních ročníků na příslušném formuláři POUZE ELEKTRONICKY ve formátu WORD tajemnici katedry Jitce Nohové (jitka.nohova@damu.cz), která z těchto podkladů sepíše přehled a po schválení vedoucím katedry předkládá ke schválení děkanovi DAMU 1. prosince 2022. Po schválení zapíše tajemnice katedry údaje do KOSu. Katedra určí oponenty kvalifikačních diplomových prací a absolventských uměleckých výkonů.


2

Absolvovat bakalářský program (splnit zkoušky, zápočty a dosáhnout požadovaného počtu 180 kreditů).


3

Před konáním zkoušky mít zapsanou klasifikaci předmětů v KOS a uzavřít ročník na studijním oddělení.


4

Přihlásit se v KOSu ke Státní závěrečné zkoušce na zvolený termín.


5

Odevzdat kvalifikační BAKALÁŘSKOU práci 1x vytištěnou v pevné vazbě a nahrát ji ve formátu .pdf do KOSu.

 

Přihlášení do KOSu / Státní zkoušky / Závěrečné práce / Editace textu / bude třeba doplnit (Pokud si nebudete vědět rady, pomůže Jitka Nohová):

 • překlad názvu kvalifikační diplomové práce do angličtiny, abstrakt práce česky, abstrakt práce anglicky; uložit,
 • překlad názvu absolventského uměleckého výkonu do angličtiny, abstrakt česky, abstrakt anglicky; uložit.

6

Studijní oddělení – uhradit poplatky za delší studium a odevzdat průkaz studenta.


7

Odevzdat Studijnímu oddělení řádně potvrzený výstupní list - vyrovnání závazků studenta vůči škole (knihovna, PLATO, katedra-skříňky, DISK.

 

Studenti, kteří neabsolvují bakalářskou zkoušku, nemohou podle VŠ zákona pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu.


1

Nahlásit NÁZEV A TÉMA KVALIFIKAČNÍ MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE a NÁZEV ABSOLVENTSKÉHO UMĚLECKÉHO VÝKONU NEJPOZDĚJI do pondělí 16. ledna 2023.

 

Student si zvolí téma práce a osobu vedoucího/konzultanta/, kterého o vedení práce osobně požádá. Formulaci názvu kvalifikační magisterské diplomové práce studentovi před odevzdáním schválí vedoucí /konzultant/ a Mgr. Karolína PLICKOVÁ, Ph.D., která vede Magisterský seminář. V rámci výuky předmětu probíhá příprava otázek k teoretické části zkoušky. S vedoucím pedagogem/tutorem magisterského programu student konzultuje absolventský umělecký výkon, který k magisterské zkoušce přihlásí a z kterého bude klasifikován.

 

Název a téma kvalifikační diplomové práce, název absolventského uměleckého výkonu a jména vedoucích (= konzultantů) odevzdají studenti letošních posledních ročníků na příslušném formuláři POUZE ELEKTRONICKY ve formátu WORD tajemnici katedry Jitce Nohové (jitka.nohova@damu.cz), která z těchto podkladů sepíše přehled a po schválení vedoucím katedry předkládá děkanovi DAMU 1. prosince 2022. Po schválení zapíše tajemnice katedry údaje do KOSu.

 

Katedra určí oponenty kvalifikačních diplomových prací a absolventských uměleckých výkonů.


2

Absolvovat magisterský program (splnit zkoušky, zápočty a dosáhnout požadovaného počtu 120 kreditů).


3

Před konáním zkoušky mít zapsanou klasifikaci předmětů v KOS a uzavřít ročník na studijním oddělení.


4

Přihlásit se v KOSu ke Státní závěrečné zkoušce na zvolený termín.


5

Odevzdat písemnou KVALIFIKAČNÍ MAGISTERSKOU diplomovou práci 1x vytištěnou v pevné vazbě a nahrát ji ve formátu .pdf do KOSu.

 

Přihlášení do KOSu / Státní zkoušky / Závěrečné práce / Editace textu / bude třeba doplnit:

 • překlad názvu kvalifikační diplomové práce do angličtiny, abstrakt práce česky, abstrakt práce anglicky; uložit,
 • překlad názvu absolventského uměleckého výkonu do angličtiny, abstrakt česky, abstrakt anglicky; uložit.

 (Pokud si nebudete vědět rady, pomůže Jitka Nohová).


6

Studijní oddělení – uhradit poplatky za delší studium a odevzdat průkaz studenta.

 


7

Odevzdat Studijnímu oddělení řádně potvrzený výstupní list - vyrovnání závazků studenta vůči škole (knihovna, PLATO, katedra-skříňky, DISK).


INFO

Studenti, kteří neabsolvují bakalářskou zkoušku, nemohou podle VŠ zákona pokračovat ve studiu magisterského programu.


Součásti státní závěrečné zkoušky - bakalářské

 • Písemná bakalářská práce a její obhajoba.
 • Absolventský umělecký výkon.
 • Ústní zkouška - Historie a teorie oboru.
 • Ústní zkouška - Historie a teorie alternativního a loutkového divadla.

Součásti státní závěrečné zkoušky - magisterské (staré)

 • Písemná magisterská práce a její obhajoba.
 • Absolventský umělecký výkon.
 • Ústní zkouška - Historie a teorie oboru.
 • Ústní zkouška - Historie a teorie dramatického umění.

Součásti státní závěrečné zkoušky - magisterské ​(nové)

 • Písemná magisterská práce a její obhajoba.
 • Absolventský umělecký výkon.
 • Ústní zkouška z teorie a dramaturgie

Seznam termínů závěrečných zkoušek

Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 15. 5. 2023 19. 6. 2023 -
20. 6. 2023
Přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat bakalářskou diplomovou práci (1 výtisk) nejpozději 15.5. 2023 tajemnici KALD J.Nohové.
Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 15. 5. 2023 19. 6. 2023 -
20. 6. 2023
Přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat bakalářskou diplomovou práci (1 výtisk) nejpozději 15.5. 2023 tajemnici KALD J.Nohové.
Scénografie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 15. 5. 2023 19. 6. 2023 -
20. 6. 2023
Přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat bakalářskou diplomovou práci (1 výtisk) nejpozději 15.5. 2023 tajemnici KALD J.Nohové.
Režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 15. 5. 2023 19. 6. 2023 -
20. 6. 2023
Přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat bakalářskou diplomovou práci (1 výtisk) nejpozději 15.5. 2023 tajemnici KALD J.Nohové.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 15. 5. 2023 19. 6. 2023 -
20. 6. 2023
Přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat bakalářskou diplomovou práci (1 výtisk) nejpozději 15.5. 2023 tajemnici KALD J.Nohové.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 15. 5. 2023 21. 6. 2023 -
22. 6. 2023
Přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat magisterskou diplomovou práci (1 výtisk) nejpozději 15.5. 2023 tajemnici KALD J.Nohové.
Directing of Devised and Object Theatre Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 15. 5. 2023 21. 6. 2023 -
22. 6. 2023
Režie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 15. 5. 2023 21. 6. 2023 -
22. 6. 2023
Přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat magisterskou diplomovou práci (1 výtisk) nejpozději 15.5. 2023 tajemnici KALD J.Nohové.
Dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 15. 5. 2023 21. 6. 2023 -
22. 6. 2023
Přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat magisterskou diplomovou práci (1 výtisk) nejpozději 15.5. 2023 tajemnici KALD J.Nohové.
Scénografie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 15. 5. 2023 21. 6. 2023 -
22. 6. 2023
Přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat magisterskou diplomovou práci (1 výtisk) nejpozději 15.5. 2023 tajemnici KALD J.Nohové.
Alternativní a loutkové divadlo Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 15. 5. 2023 21. 6. 2023 -
22. 6. 2023
Přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat magisterskou diplomovou práci (1 výtisk) nejpozději 15.5. 2023 tajemnici KALD J.Nohové.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 22. 8. 2023 11. 9. 2023 -
12. 9. 2023
Přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat bakalářskou diplomovou práci (1 výtisk) nejpozději 22.8. 2023 tajemnici KALD J.Nohové.
Režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 22. 8. 2023 11. 9. 2023 -
12. 9. 2023
Přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat bakalářskou diplomovou práci (1 výtisk) nejpozději 22.8. 2023 tajemnici KALD J.Nohové.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 22. 8. 2023 11. 9. 2023 -
12. 9. 2023
Přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat bakalářskou diplomovou práci (1 výtisk) nejpozději 22.8. 2023 tajemnici KALD J.Nohové.
Scénografie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 22. 8. 2023 11. 9. 2023 -
12. 9. 2023
Přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat bakalářskou diplomovou práci (1 výtisk) nejpozději 22.8. 2023 tajemnici KALD J.Nohové.
Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Bakalářský
do 22. 8. 2023 11. 9. 2023 -
12. 9. 2023
Přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat bakalářskou diplomovou práci (1 výtisk) nejpozději 22.8. 2023 tajemnici KALD J.Nohové.
Režie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 22. 8. 2023 13. 9. 2023 -
14. 9. 2023
Přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat magisterskou diplomovou práci (1 výtisk) nejpozději 22.8. 2023 tajemnici KALD J.Nohové.
Herectví alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 22. 8. 2023 13. 9. 2023 -
14. 9. 2023
Přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat magisterskou diplomovou práci (1 výtisk) nejpozději 22.8. 2023 tajemnici KALD J.Nohové.
Alternativní a loutkové divadlo Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 22. 8. 2023 13. 9. 2023 -
14. 9. 2023
Přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat magisterskou diplomovou práci (1 výtisk) nejpozději 22.8. 2023 tajemnici KALD J.Nohové.
Directing of Devised and Object Theatre Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 22. 8. 2023 13. 9. 2023 -
14. 9. 2023
Dramaturgie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 22. 8. 2023 13. 9. 2023 -
14. 9. 2023
Přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat magisterskou diplomovou práci (1 výtisk) nejpozději 22.8. 2023 tajemnici KALD J.Nohové.
Scénografie alternativního a loutkového divadla Katedra alternativního a loutkového divadla
Navazující magisterský
do 22. 8. 2023 13. 9. 2023 -
14. 9. 2023
Přihlásit se ke SZZ v KOSu a odevzdat magisterskou diplomovou práci (1 výtisk) nejpozději 22.8. 2023 tajemnici KALD J.Nohové.

.