Státní závěrečná zkouška

Zimní termín státní bakalářské zkoušky:

22. ledna 2021 – pro čekatele.


Jarní termín státní bakalářské zkoušky:

14.–15. června (dle počtu přihlášených diplomantů).


Podzimní termín státní bakalářské zkoušky:

13.–14. září 2021 (dle počtu přihlášených diplomantů).


Zimní termín státní magisterské zkoušky:

22. ledna 2021 – pro čekatele.


Jarní termín státní magisterské zkoušky:

16.–17. června 2021 (dle počtu přihlášených diplomantů).


Podzimní termín státní magisterské zkoušky:

15.–16. září 2021 (dle počtu přihlášených diplomantů).


Aktuálně

Checklist před státnicemi

Bakalářské zkoušky
Magisterské zkoušky

1

Nahlásit NÁZEV a TÉMA PÍSEMNÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE, NÁZEV ABSOLVENTSKÉHO UMĚLECKÉHO VÝKONU nejpozději do 31. ledna 2021.

 

Student si zvolí téma práce a osobu konzultanta, kterého o vedení práce osobně požádá. Formulaci názvu písemné bakalářské práce student před odevzdáním konzultuje s pedagogem / zvoleným konzultantem/školitelem a s MgA. Vladimírem NOVÁKEM, který vede předmět Konzultace k bakalářské zkoušce. V rámci výuky předmětu bude probíhat příprava otázek k teoretické části zkoušky. S vedoucím pedagogem bakalářského programu student konzultuje absolventský umělecký výkon, který k bakalářské zkoušce přihlásí, a z kterého bude klasifikován.

 

Název a téma písemné bakalářské práce, název absolventského uměleckého výkonu a jména konzultantů (= vedoucích, školitelů) odevzdají studenti letošních 3. ročníků POUZE ELEKTRONICKY ( jitka.nohova@damu.cz ) tajemnici katedry Jitce Nohové.

 

Katedra určí oponenty písemných bakalářských prací a absolventských uměleckých výkonů. Poté předkládá ke schválení děkanovi DAMU.


2

Absolvovat bakalářský program (splnit zkoušky, zápočty a dosáhnout požadovaného počtu 180 kreditů).


3

Před konáním zkoušky mít zapsanou klasifikaci předmětů v KOS, uzavřít ročník na studijním oddělení.


4

Odevzdat písemnou bakalářskou práci (2x vytištěnou a svázanou, 1x elektronicky – CD ).

 

V KOSu – vyplnit Identifikační formulář VŠKP.

 

Cesta: Přihlášení do KOSu/ Státní zkoušky / Závěrečné práce / Editace textu / bude třeba doplnit:

 • Překlad názvu písemné bakalářské práce do angličtiny, abstrakt práce česky, abstrakt práce anglicky; uložit.
 • Překlad názvu absolventského uměleckého výkonu do angličtiny, abstrakt česky, abstrakt anglicky; uložit.

(Pokud si nebudete vědět rady, pomůže Jitka Nohová).

 


1

Nahlásit NÁZEV A TÉMA PÍSEMNÉ MAGISTERSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE a NÁZEV ABSOLVENTSKÉHO UMĚLECKÉHO VÝKONU NEJPOZDĚJI do středy 25. listopadu 2020.

 

Student si zvolí téma práce a osobu konzultanta, kterého o vedení práce osobně požádá. Formulaci názvu kvalifikační magisterské diplomové práce student před odevzdáním konzultuje s pedagogem / zvoleným konzultantem/školitelem a s Mgr. Zdeňkem TICHÝM, který vede Magisterský seminář. V rámci výuky předmětu probíhá příprava otázek k teoretické části zkoušky.

 

Se svým vedoucím pedagogem/tutorem magisterského programu student konzultuje absolventský umělecký výkon, který k magisterské zkoušce přihlásí a z kterého bude klasifikován. Vzhledem k mimořádné situaci bude tento bod s velkou pravděpodobností doplněn později.

 

Název a téma kvalifikační diplomové práce, název absolventského uměleckého výkonu a jména konzultantů (= vedoucích, školitelů) odevzdají studenti letošních posledních ročníků na příslušném formuláři POUZE ELEKTRONICKY ( jitka.nohova@damu.cz ) tajemnici katedry Jitce Nohové.

 

Katedra určí oponenty kvalifikačních diplomových prací a absolventských uměleckých výkonů. Poté předkládá ke schválení děkanovi DAMU 2. prosince 2020.


2

Absolvovat magisterský program (splnit zkoušky, zápočty a dosáhnout požadovaného počtu 120 kreditů).


3

Před konáním zkoušky mít zapsanou klasifikaci předmětů v KOS, odevzdat výstupní list a uzavřít ročník na studijním oddělení.


4

Uhradit poplatky za delší studium (řeší studijní oddělení DAMU).


5

Odevzdat písemnou kvalifikační magisterskou diplomovou práci (2x vytištěnou a svázanou, 1x elektronicky – CD).

 

V KOSu – vyplnit Identifikační formulář VŠKP.

 

Cesta: Přihlášení do KOSu / Státní zkoušky / Závěrečné práce / Editace textu / bude třeba doplnit:

 • Překlad názvu kvalifikační diplomové práce do angličtiny, abstrakt práce česky, abstrakt práce anglicky; uložit.
 • Překlad názvu absolventského uměleckého výkonu do angličtiny, abstrakt česky, abstrakt anglicky; uložit.

 (Pokud si nebudete vědět rady, pomůže Jitka Nohová).


INFO

Studenti, kteří neabsolvují bakalářskou zkoušku, nemohou podle VŠ zákona pokračovat ve studiu magisterského programu.


Součásti státní závěrečné zkoušky - bakalářské

 • Písemná bakalářská práce a její obhajoba.
 • Absolventský umělecký výkon.
 • Ústní zkouška - Historie a teorie oboru.
 • Ústní zkouška - Historie a teorie alternativního a loutkového divadla.

Součásti státní závěrečné zkoušky - magisterské

 • Písemná magisterská práce a její obhajoba.
 • Absolventský umělecký výkon.
 • Ústní zkouška - Historie a teorie oboru.
 • Ústní zkouška - Historie a teorie dramatického umění.

Seznam termínů závěrečných zkoušek

Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka

.