Tento manuál obsahuje užitečné informace a postupy pro řadu každodenních i výjimečných situací studenta na KALD. Dokument je průběžně, podle potřeby, aktualizován a existuje pouze online. Předtím, než se vydáte do kanceláře pro radu, podívejte se, jestli tento dokument již neobsahuje odpovědi na vaše otázky. Najdete-li téma, které vám v manuálu chybí, prosím, sdělte nám to na kald@damu.cz.

 

Informace o povinných předmětech 
Zápisy a škrtání předmětů
Klasifikace

Studijní oddělení

místnost K 216
katerina.maxova@damu.cz
lenka.placha@damu.cz
+420 234 244 210
+420 234 244 285

IT – uživatelská konta a hesla 
Problémy s přihlášením do školní sítě
Vstupní karta do budovy a místností

Jakub Kavan,
IT podpora

místnost S 104
jakub.kavan@damu.cz
+420 234 244 208

Státní závěrečné zkoušky 
Závěrečné práce

Jitka Nohová,
tajemnice katedry

místnost R 209
jitka.nohova@damu.cz
+420 234 244 271
+420 737 464 971

Rozvrh výuky – změny, informace
Klauzurní festival Proces

Michal Somoš, 
projektový manažer

místnost R 208
michal.somos@damu.cz
+420 776 250 812
+420 234 244 271

Z a h r a n i č í   a   v ý j e z d y

   

Zahraniční pracovní stáže a studijní pobyty

Zora Hermochová, 
mezinárodní oddělení

místnost K 334
zora.hermochova@damu.cz
+420 224 234 217

Zahraniční výjezdy na workshopy a festivaly

Michal Jalůvka,
produkční

místnost R 208
michal.jaluvka@damu.cz
+420 721 594 952
+420 234 244 271

T v o r b a   p r o j e k t u

   

Karta projektu
Mimoškolní šíření projektů
Licence

Michal Somoš,
projektový manažer

místnost R 208
michal.somos@damu.cz
+420 776 250 812
+420 234 244 271

Rezervace a půjčování techniky (sklad otevřen Po, Út, Čt vždy 12-16)

Josef Maděra,
Jiří Ladzianský,
správci skladu

místnost K 06
plato@damu.cz 
+420 234 244 214
+420 732 183 306

Konzultace k výrobě scénických prvků pro klauzurní projekt
Úpravy učeben (vrtání; věšení; zatemnění; natírání čehokoliv, co je součástí vybavení; bezpečnost)

Svatopluk Skála,
vedoucí dílen, technická zpráva

místnost R 085
svatopluk.skála@damu.cz
+420 234 244 278

Využití dodávky DISKu k převozu materiálů/scény pro klauzurní a absolventské projekty

Lukáš Briksa,
vedoucí provozu DISKu

místnost D 048
lukas.briksa@divadlodisk.cz
+420 234 244 253

Vybavení učeben (světelná, zvuková a projekční technika, elektrika)
Pořizování nového technického vybavení
Natočení videa z klauzury či jiné školní akce

Josef Maděra,
šéf techniky

místnost R 217
josef.maděra@damu.cz
+420 234 244 289
+420 732 183 306

F i n a n c e

   

Proplacení nákladů na semestrální práce, výjezdy, výuku
Objednávky služeb či zboží na fakturu
Vnitřní soutěž – Okruh 2

Jitka Nohová,
tajemnice katedry

místnost R 209
jitka.nohova@damu.cz
+420 234 244 271
+420 737 464 971

Granty a výzkum (mimo Vnitřní soutěž – Okruh 2)

Lucie Krůtová,
projektová manažerka

místnost K 223
lucie.krutova@damu.cz
+420 234 244 278

P r o s t o r y

   

Osobní skříňky

Jitka Nohová,
tajemnice katedry

místnost R 209
jitka.nohova@damu.cz
+420 234 244 271
+420 737 464 971

Sklepní sklad KALD (uložení, vyzvednutí scénografie k představení/klauzuře)

TBA

TBA

Sklad materiálu k recyklaci R 109

TBA

TBA

Sklad DISKu (půjčení; mimo online fundusu)

Lukáš Briksa,
vedoucí provozu DISKu

místnost D 048
lukas.briksa@divadlodisk.cz
+420 234 244 253

Rezervace místností
Fotokomora
Vrácení zakoupeného nespotřebovaného materiálu/vybavení po skončení klauzurního projektu

Michal Somoš,
projektový manažer

místnost R 208
michal.somos@damu.cz
+420 776 250 812
+420 234 244 271

 


a) Školní email

Používání školní e-mailové adresy je pro Vaše studium zásadní. Kromě komunikace s pedagogy a ostatními zaměstnanci školy, Vám umožní také přístup k řadě dokumentů a do rezervačního systému místností (viz kapitola PROSTORY). Na školní adresu Vám bude také pravidelně chodit katederní Newsletter s aktualitami a příležitostmi a stejně tak i newsletter děkanky DAMU.

K použití a konfiguraci Vašeho e-mailu slouží online aplikace RoundCube, která je přístupná ze všech prohlížečů a zařízení. Přihlásit se do ní můžete zde: http://st.amu.cz/ Podoba Vaší emailové adresy: login@st.amu.cz

Dočasné přístupové heslo jste získali na školení prostřednictvím administrátora. V případě problémů s přihlášením do školního e-mailu se, prosím, obraťte na Jakuba Kavana.

Emaily ze školní adresy si samozřejmě můžete nechat také přeposílat do jiné e-mailové schránky. Návod, jak to zařídit je zde: https://www.amu.cz/media/Studentský_email__preposilani_emailu_ze_skolni_adresy_na_adresu_soukromou.pdf  


b) Karta studenta (s nebo bez ISIC)

Karta studenta Vám bude sloužit mimo jiné jako průkazka do knihovny, ke vstupu do budovy DAMU a do jednotlivých místností. Získáte ji ve Výdejním centru UK Praha v ulici Opletalova 38 (přízemí Koleje Jednota). Můžete pořídit buď přímo s ISIC licencí (230 Kč za rok) nebo bez ní (zdarma). Více informací zde: https://www.amu.cz/cs/vse-o-amu/organizacni-struktura-pracoviste/celouniverzitni-pracoviste/pocitacove-centrum/prukazy-amu/

Průkaz vám také poslouží k tisku, kopírování a skenování na multifunkčních tiskárnách v budově školy. Návod naleznete zde: https://navody.amu.cz/navody/tiskove-sluzby/tisk-kopirovani-a-skenovani-safeq.html   


c) Newsletter KALD a sociální sítě

Každý měsíc Vám bude chodit na školní adresu Newsletter KALD, který obsahuje podstatné aktuální informace o dění na katedře, ale také o dění v divadle obecně. Kromě nejrůznějších příležitostí v podobě přihlášek na workshopy, soutěže nebo festivaly, se v něm také dozvíte, co se děje přímo na naší akademické půdě. Newsletter můžete zároveň využívat k propagaci vlastní tvorby a k inzerci spojené se studiem. Pro více informací a případné příspěvky do newsletteru kontaktujte Michala Jalůvku.

Pokud používáte Facebook, přihlaste se do uzavřené skupiny KALD, kde se můžete dozvědět další informace nejen od studentů a pedagogů, ale také od absolventů katedry: https://www.facebook.com/groups/kalddamu/ Další užitečnou platformou pro sdílení je skupina DAMU + FAMU + HAMU, kde se můžete dozvědět o možné spolupráci se studenty ostatních fakult: https://www.facebook.com/groups/1395789010672469/ Rovněž doporučujeme sledovat oficiální FB stránku fakulty: https://www.facebook.com/DAMU.DivadelnifakultaAMU/ 


d) Studijní informační systém KOS 

Do studijního informačního systému KOS se přihlásíte pomocí Vašeho uživatelského jména a hesla. Platforma aplikace je intuitivní, v případě potřeby najdete její podrobný uživatelský manuál na úvodní stránce po vstupu do systému: www.kos.amu.cz.

V KOSu je třeba především:
Zapisovat si volitelné a povinně volitelné předměty
Přihlašovat se na termíny zkoušek a zápočtů
Průběžně sledovat a kontrolovat své studijní výsledky
Zadat téma bakalářské nebo diplomové práce (termín bude včas vyhlášen)  

Důležité je ale také evaluovat jednotlivé předměty a pedagogy. Berte evaluaci jako svou povinnost a přispějte na konci každého semestru zpětnou vazbou ke spoluutváření katedry. Nejedná se o formalitu, k názoru studentů se na naší katedře pravidelně přihlíží.

Jak si zapsat předmět?
po přihlášení do systému KOS vyberte z nabídky Předměty → Zápis předmětu → Zápis libovolného předmětu → Zápis předmětu - Dle kódu (popřípadě dle jiného kritéria)
u předmětu, který chcete zapsat, zaškrtněte políčko "Výběr" a do pole "Semestr" doplňte semestr, v němž chcete zapsaný předmět studovat
vše potvrďte stisknutím tlačítka "Zapsat"
 

e) Harmonogram akademického roku 2019/2020 

Orientation days 1. – 3. 10. 2019
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů zimního semestru 23. 9. – 25. 10. 2019
Den otevřených dveří DAMU 19. 10. 2019
Zimní semestr (výuka 12 týdnů) 1. 10. – 20. 12. 2019
Předložení návrhů témat bakalářských a magisterských diplomových prací a konzultantů 2. 12. 2019
Konzultace k přijímacím zkouškám KALD 7. 12. 2019
Zimní prázdniny 23. 12. – 1. 1. 2020
Zimní výcvikový kurz 19. 1. – 26. 1. 2020
Zkouškové období zimního semestru 2. 1. – 14. 2. 2020
Klauzurní festival Proces – ZS 27. 1. – 30. 1. 2020
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů do letního semestru 3. 2. – 6. 3. 2020
Opravné termíny zkoušek 3. 2. – 14. 2. 2020
Letní semestr (výuka 14 týdnů) 17. 2. – 22. 5. 2020
Klauzurní festival Proces – LS 25. 5. – 29. 5. 2020
Zkouškové období letního semestru 25. 5. – 30. 6. 2020
Festival Zlomvaz 2. 6. – 5. 6. 2020
Letní výcvikový kurz 16. 6. – 22. 6. 2020
Letní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2020
Opravné termíny a termíny náhradních zkoušek 1. 9. – 11. 9. 2020
Začátek zápisů do studia pro akademický rok 2020/2021 26. 8. – 2. 9. 2020
Konec akademického roku 2019/2020 30. 9. 2020

 


a) Rozvrh a forma výuky

Rozvrhy povinných předmětů všech oborů a ročníků najdete na webových stránkách katedry v sekci Pro studenty a podsekci Rozvrhy. Rozvrh vašeho studijního oboru najdete také mezi Jinými kalendáři v aplikaci Kalendář ve vašem školním Google kontu a v tabletu na nástěnce před kanceláří paní Nohové ve druhém patře. Rozvrh je zveřejněn obvykle dva týdny před začátkem semestru. V průběhu prvních dvou týdnů semestru pak může ještě docházet ke změnám rozvrhu. 

Vaše přítomnost na všech předmětech uvedených v rozvrhu je povinná a minimální požadovaná docházka za semestr je obvykle 75% (případně jiná dle rozhodnutí pedagoga). Vyšší absence vede k nesplnění předmětu a může zamezit postupu do dalšího ročníku. Vaše účast je povinná i na předmětech, které si zapíšete jako volitelné nebo povinně volitelné.
 

b) Volitelné předměty 

Při studiu na KALD si pro rozšíření vlastního profilu můžete v KOSu zapsat také volitelné předměty z jiných kateder nebo dokonce fakult AMU. Seznamy veřejně vypsaných volitelných předmětů (katederních, fakultních i celoškolních) najdete také na níže uvedených odkazech. Pokud Vás ale zajímá konkrétní předmět kdekoliv na AMU, který v seznamech volitelných předmětů nefiguruje, zkuste se na jeho zápisu domluvit přímo s pedagogem. Když bude souhlasit, studijní oddělení Vám tento předmět může zapsat. Iniciativě při sestavení osobního studijního plánu se meze nekladou a existuje celá řada možností, jak Vaše studium obohatit o další zkušenosti.   

Nabídky volitelných předmětů fakulty: https://sp.amu.cz/cs/damuvolitelne.html 

Celoškolní nabídky volitelných předmětů: https://sp.amu.cz/cs/volitelnepredmety.html 

Nabídky mimořádných předmětů a modulů: https://verso.amu.cz/cgi-bin/verso.fpl?fname=amu_kos_moduly
 

c) Knihovna a jiné studijní zdroje

Knihovna DAMU se nachází v místnosti S110 (schodiště Karlova, 1. patro). Najdete v ní nejen divadelní hry a odborné knihy ze všech uměleckých oborů, ale také filmy, záznamy inscenací nebo třeba absolventské práce Vašich kolegů i pedagogů.

Podrobné informace o výpůjčních dobách a provozu knihovny získáte zde: https://www.damu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/

A to, co nenajdete přímo na DAMU, si můžete vypůjčit v knihovnách ostatních fakult (FAMU, HAMU). Dostupnost a umístění daného titulu snadno ověříte prostřednictvím mezifakultního katalogu Tritius: https://tritius.amu.cz

Pokud žádná z knihoven AMU hledanou knížku nevlastní, můžete ji najít v Městské knihovně nebo v Národní knihovně (v bezprostřední blízkosti této fakulty), případně v Souborném katalogu knihoven České republiky.

Jako jeden z dalších studijních zdrojů můžete využít také volně dostupné kurzy MOOC (massive open online courses) dostupné například na https://www.edx.org nebo https://www.coursera.org/.
 

d) Klauzurní festival PROCES

Prezentace tvůrčích prací studentů probíhají ve formě klauzurního festivalu Proces na konci každého semestru. V zimním semestru se tento festival koná obvykle na přelomu ledna a února a v letním semestru na přelomu května a června. Festival probíhá nejen na DAMU, ale i na jiných místech Prahy. Své tvůrčí práce budete na festival přihlašovat s předstihem a o jejich zařazení do programu rozhodne vedení katedry měsíc před jeho konáním. Kromě klauzurních a absolventských projektů zahrnuje festival i diskusní fórum studentů a pedagogů, otevřené hodiny, prezentace zahraničních hostů a další body programu.

Festival Proces je přístupný veřejnosti, místa na jednotlivá představení je ale potřeba rezervovat (o rezervacích se dozvíte včas prostřednictvím Newsletteru).  Více informací k festivalu Vám poskytne Michal Somoš.

 


a) Studijní pobyty Erasmus+ (studijní stáže)

Jako studenti KALDu můžete absolvovat studijní pobyt například na Justus-Liebig-Universität v Giessenu, Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst v Stuttgartu, Institut del Teatre v Barceloně (herectví a scénografie), Estonian Academy of Arts v Tallině, nebo HKU Theatre v Utrechtu. Další informace a kompletní seznam škol s bilaterálními smlouvami v rámci programu Erasmus+ můžete stáhnout na níže uvedené stránce.
https://www.damu.cz/cs/studium/mezinarodni-spoluprace/erasmus/studijni-pobyty-erasmus/
 

b) Praktické stáže Erasmus+ (pracovní stáže)

V rámci tohoto programu je možné vycestovat také na praktickou stáž do zahraniční (evropské) instituce, s níž škola nemá uzavřenou bilaterální smlouvu a kterou si student sám vyhledá a osloví. Více informací naleznete na níže uvedeném odkazu.
https://www.damu.cz/cs/studium/mezinarodni-spoluprace/erasmus/prakticke-staze-erasmus/


c) Rozvojový projekt – Mobility studentů (forma Free Movers)

V rámci Rozvojových projektů – Mobility studentů může škola poskytovat finanční podporu studentům, kteří se chystají realizovat studijní nebo profesní pobyt na zahraniční (evropské i mimoevropské) instituci, s níž nemá fakulta uzavřenou bilaterální smlouvu Erasmus+. DAMU v tomto případě není zprostředkovatelem kontaktu se zahraniční institucí, student iniciuje pobyt na zahraniční instituci sám. Více informací zde: https://www.damu.cz/cs/studium/mezinarodni-spoluprace/kratkodobe-pobyty/

 


a) Výjezdy pořádané školou

Během studia se pravděpodobně zúčastníte krátkodobého výjezdu pořádaného školou. Vyjíždí se zejména na festivaly, v rámci kterých se budete buď účastnit programu, nebo naši školu reprezentovat jako účinkující. Dále pak na rezidence, akademie, workshopy, výstavy či plenéry v zahraničí i po České republice. Především zahraniční výjezdy tvoří nedílnou součást studia a právě díky nim budete mít možnost navázat cenné kontakty se studenty a pedagogy zahraničních divadelních škol a načerpat inspiraci pro svou další tvorbu a práci na škole. Na některé zahraniční výjezdy bývají vypsána výběrová řízení a proto pečlivě sledujte informace o podobných příležitostech na stránkách školy a v newsletteru KALD. Na základě zadávacích informací ke každému jednotlivému výjezdu od Michala Somoše, Jitky Nohové či vašeho pedagoga, vám škola formou stipendia uhradí náklady na pojištění, jízdné, ubytování, případně další produkční výdaje, a to pokud dodržíte několik jednoduchých zásad*: 

Před odjezdem
Pohotově reagujte na emaily a komunikujte s odpovědným pracovníkem pro konkrétní výjezd o jeho přípravách (termíny, povinnosti, program,...) a registrujte případné změny. 
Pokud jde o cestu do zahraničí, zařiďte si cestovní pojištění minimálně v tomto rozsahu: léčebné výlohy do 3 mil. Kč, odpovědnost za škodu do 2 mil. Kč (Evropský průkaz zdravotního pojištění nestačí). Pokud máte uzavřené celoroční cestovní pojištění, stačí se připojistit tak, aby byly kryta všechna zmíněná rizika.
Nezapomeňte si sebou vzít platný cestovní doklad (OP nebo pas) a evropský průkaz zdravotního pojištění. 

Během výjezdu
Respektujte časový harmonogram, navštěvujte program, konejte zodpovědně a dbejte o svou bezpečnost i o bezpečnost kolegů.
Konejte s vědomím, že reprezentujete naši vysokou školu.

Po návratu
Doručte Jitce Nohové na sekretariát KALD doklady/účtenky k výdajům souvisejícím s cestou: doklad o zaplacení cestovního pojištění a pojistnou smlouvu, jízdenky, letenky a palubní lístky (boarding pass), nákupy materiálů či rekvizit, účet za ubytování apod. Cestu osobním autem vám nemůžeme proplatit.
Napište a pošlete Michalovi Somošovi krátkou reflexi (max. 10 řádků) k výjezdu – v čem byl přínosný pro vás a vaše studium a jaké byly jeho silné a slabé stránky. 

* U výjezdů pořádaných Divadlem DISK se řiďte pokyny tajemnice DISKu. 


b) Individuální výjezdy

Jako student máte možnost vycestovat do zahraničí také individuálně, a to na akci či událost, která bude přínosná a inspirativní pro vaše další studium (např. pro psaní vaší bakalářské práce). Ať už se rozhodnete zúčastnit zahraničního workshopu, semináře či festivalu nebo vyrazit na představení, performance či výstavu, konající se mimo ČR, je možné si o proplacení části nákladů zažádat ze Stipendijního fondu KALD. Více informací naleznete ve stejnojmenné kapitole níže .

 

bude doplněno

 

bude doplněno

 


a) Stipendia

DAMU poskytuje studentům různé typy stipendií na podporu excelence nebo na podporu studentu v tíživé sociální situaci. Jednotlivé typy stipendií přesně popisuje Stipendijní řád AMU, který naleznete zde. Bližší informace o jednotlivých typech stipendií, jak a kdy se o ně můžete ucházet, vám poskytne tajemnice katedry Jitka Nohová nebo studijní oddělení.
 

b) Účelový příspěvek KALD

V rozpočtu naší katedry jsou každoročně vyhrazeny prostředky, z kterých lze hradit některé náklady spojené s doplňkovými studijními aktivitami studentů v rámci katedry i mimo ni. O účelový příspěvek KALD si student žádá sám. Níže naleznete podrobné informace o možnostech financování a instrukce k žádosti: 

Maximální výška jednoho příspěvku:  3 000,- Kč
Maximální výška všech příspěvků jednomu studentovi:  9 000,- Kč / ročně

Co lze podpořit
Účast studentů bakalářských a magisterských oborů KALD na workshopech, kurzech, seminářích a dalších vzdělávacích a rozvojových aktivitách konaných mimo AMU, podle osobního výběru studenta (náklady na kurzovné, jízdné a pobytové náklady)
Výjezdy na skupinové rezidence – práce na školním projektu, která probíhá mimo DAMU (například ve výcvikovém zařízení AMU v Poněšicích - lze proplatit jízdné, ubytování, pojištění)
Příspěvek na spolufinancování výjezdů studentů na festivaly a vzdělávací aktivity pořádané školou (např. Festival Program Commune Lausanne, SPRING Academy Utrecht, Young Forum Erlangen, FestivalCampus Ruhrtriennale Bochum  – jízdné, účastnické poplatky / vstupenky, ubytování, pojištění). 
Stipendium je vždy určeno na pokrytí skutečných a prokazatelných výdajů studenta, nikoli na příspěvek na stravu (diety) či kapesné. Tyto náklady si hradí student sám.

Na co nelze účelový příspěvek použít
Náklady přímo spojené s výukou (s konkrétním předmětem), např. vstupenky do divadla v rámci předmětu Kritický seminář, na výstavy či do muzeí v rámci předmětu Úvod do estetiky loutkového divadla, výjezdy na scénografické plenéry, výjezdy na ročníkové „teambuildingy“ a podobně. Na tyto náklady je vyčleněná jiná část rozpočtu katedry.

Jak žádat
Student na standardním formuláři žádosti (v šuplíku u Jitky Nohové, Žádost o…) písemně požádá vedoucího katedry o účelový příspěvek KALD předem. V žádosti popíše, o jakou akci se jedná, specifikuje konkrétní náklady o jejichž pokrytí žádá a také uvede, jak daná akce doplňuje jeho stávající studium (zdůvodnění a přínos).

Forma výplaty
Student do 10 dnů po ukončení podpořené aktivity předloží tajemnici katedry Jitce Nohové doklady prokazující skutečně vynaložené náklady. Následně mu bude bezhotovostně na účet uvedený na studijním oddělení vyplaceno stipendium v plné přiznané výši (pokud předloží doklady na tuto nebo vyšší sumu), resp. ve snížené výši (pokud předloží doklady na nižší sumu, než mu byla přiznána). 

 


a) Pravidla čerpání financí pro projekt

Pokud vám byly přidělené finanční prostředky na realizaci školních zadání, ať už vašim vedoucím pedagogem z rozpočtu katedry nebo z interních grantů, a budete nakupovat materiál či drobné služby, řiďte se vždy následujícími pokyny: 

  Předtím, než začnete nakupovat, si ověřte, zda potřebný materiál či vybavení již škola nevlastní a nenachází se v jejích skladech.
  Pokud chcete nakupovat jídlo nebo nápoje jako spotřební herní materiál, vždy to předem konzultujte s Jitkou Nohovou.
  Nákupy alkoholu, tabákových výrobků a pohonných hmot není možné žádným způsobem proplácet.
  Nákupy techniky jakéhokoliv druhu (včetně kabelů, baterií či žárovek) vždy předem konzultujte se správcem výpůjčního systému PLATO. 
  Veškerý nakoupený materiál (včetně nepoužitého zbytku) a vybavení je majetkem školy. Po skončení práce na vašem projektu uložte nakoupený materiál ve skladu techniky (místnost K 06) nebo v skladu materiálu (R 109), vždy však po domluvě s příslušným správcem skladu.

Platby v hotovosti nebo vaší soukromou platební kartou
Paragony za nákupy přineste Jitce Nohové vždy nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se nákup uskutečnil.  Pro měsíc prosinec platí striktní pravidla – paragony vám budou proplaceny pouze do 10. 12., později v prosinci ani po novém roku jiže ne! Na paragonu musí být uveden název obchodu/firmy, včetně adresy a IČ. Pokud tyto informace paragon neobsahuje, vyžádejte si od obchodníka, aby vám paragon orazítkoval razítkem s těmito údaji.  Paragony vám Jitka Nohová proplatí hned, nebo se s vámi domluví na termínu.  Je možné od Jitky také dostat zálohu předem, tu pak musíte zúčtovat do 10 dnů.

Nákup přes internet
Při nákupu z eShopů zvolte vždy platbu na dobírku a sami se postarejte o převzetí zboží. Při objednávání je důležité vyplnit údaje následujícím způsobem:

Fakturační adresa (Odběratel):   Akademie múzických umění v Praze, Malostranské nám. 259/12, 118 00 Praha 1, IČ: 61384984, DIČ: CZ61384984
Kontaktní údaje:   vaše jméno / telefon / e-mail     
Adresa dodání zboží:   vyplňte adresu, kam chcete zboží dodat - pokud to bude adresa fakulty, nespoléhejte na to, že vaši zásilku převezme vrátný, ale postarejte se o to sami!  

Pokud neuvedete školní fakturační adresu, bude se jednat o soukromý nákup a zboží vám nebude proplaceno!

Platby bankovním převodem na účet dodavatele
Pokud plánujete do projektu nakoupit službu, pronájem či zboží, které má být placeno na fakturu bankovním převodem, je třeba nejprve vystavit objednávku. Na konkrétním postupu se vždy předem domluvte s Jitkou Nohovou.

Platby odměn a mezd
Je možné také platit odměny vašim spolupracovníkům na projektu, ne však studentům AMU. Možností, jak to udělat, je několik, proto pokud plánujete takový výdaj, domluvte se vždy předem na přesném postupu s Jitkou Nohovou.


b) Financování klauzurních a absolventských projektů

Katedra ze svého ročního rozpočtu vyčleňuje finanční prostředky určeny k pokrytí nákladů na tvorbu školních prací studentů. Jde zejména o klauzurní projekty (výstupy z hlavních předmětů, obvykle Inscenační tvorba), semestrální projekty (výstupy z dalších povinných předmětů) nebo absolventské projekty. V bakalářském stupni o přerozdělení těchto prostředků mezi jednotlivé projekty rozhoduje vždy vedoucí daného ročníku, obvykle zvlášť pro letní a zimní semestr. U magisterských studentů rozhodují o přidělení prostředků pro konkrétní projekty tutoři v každém z otevřených ateliérů. Absolventské projekty realizované v Divadle Disk jsou obvykle plně financovány z rozpočtu Divadla Disk.
 

c) Vnitřní soutěž

Celým jménem Vnitřní soutěž AMU, okruh 2: Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti je projektová soutěž pro studenty DAMU, kde se můžete ucházet o finanční prostředky na pokrytí nákladů vašeho projektu. Je obvykle vyhlašována dvakrát do roka – v únoru a v říjnu. V případě naší katedry je tato příležitost určena pro studenty magisterského studia. Finanční prostředky můžete získat pouze na projekty, které realizujete nad rámec svého studia, tedy né na klauzurní, semestrální a absolventské projekty, které jsou výstupem z hlavních a povinných předmětů. Podpořeny mohou být projekty, které mají výstup v daném kalendářním roce. Více informací naleznete zde, nebo vám je poskytne projektová manažerka DAMU Olga Vlčková či tajemnice katedry Jitka Nohová.
 

d) Studentská grantová soutěž AMU

Pro studenty magisterského, ale zejména doktorského stupně studia je určena Studentská grantová soutěž AMU (SGS). Obvykle jednou ročně, v říjnu, můžete žádat o prostředky na výzkumní projekt, jehož výstupem musí být vědecký / výzkumný text, publikovaný v odborném periodiku nebo publikaci. Více informací naleznete zde a nebo se spojte s projektovou manažerkou DAMU Lucii Krůtovou.

 

(pro sklady a dílny viz kapitolu * TVORBA PROJEKTU *)
 


a) Mapka KALD

 

b) Osobní skříňky  

Každý student KALD má nárok na vlastní osobní skříňku. Klíč od ní si můžete vyzvednout v kanceláři R 209 u tajemnice Jitky Nohové. 

Na bakalářském studiu jsou skříňky rozmístěny následujícím způsobem:   
herci mají skříňky v šatnách příslušného ročníkového ateliéru: R 101, R 201 nebo R 301
scénografové mají skříňky poblíž osobního pracovního prostoru na chodbě v prvním patře
režiséři-dramaturgové mohou obsadit volné skříňky buď v příslušné herecké šatně (R 101, R 201, R 301) nebo na chodbě v prvním patře 

Studenti magisterských programů, včetně mezinárodního programu MA DOT, si mohou vybrat jednu ze skříněk umístěných v Magisterské pracovně (R 406).  

Skříňku můžete využívat k uskladnění osobních věcí během roku i přes prázdniny. Po získání potřebných kreditů k ukončení studia (180 ECTS u bakalářů, 120 ECTS u magistrů) jste povinni klíče od skříňky vrátit tajemnici Jitce Nohové.  
 

c) Klub KALD (R110)

Klub KALD je prostor společný všem studentům katedry a je určený k neformálním setkáním. Tato místnost je vybavena základním nábytkem. Příležitostně se bude místnost využívat i k jiným účelům jako jsou scénografické večeře, skupinové scénografické konzultace či klauzurní výstava. Místnost se nezamyká.  
 

d) Magisterská pracovna (R406)

Tato místnost je určena všem studentům magisterského stupně stupně. Slouží k osobní práci studentů a společným schůzkám. Je vybavena pracovními stoly, videoprojektorem se zvukovou aparaturou a počítačem. Místnost nelze rezervovat, její vchod se otevírá za pomoci Karty studenta.  
 

e) Scénografické ateliéry (+RD) 

R 108 – Bakalářský ateliér scénografie a režie-dramaturgie 1. ročník 
R 111 – Bakalářský ateliér scénografie a režie-dramaturgie 3. ročník 
R 112 – Bakalářský ateliér scénografie a režie-dramaturgie 2. ročník 
R 115 – Magisterský ateliér scénografie 

 

f) Herecké ateliéry 

R 102, 202, 302 – Hlavní herecké ateliéry
Tyto tři místnosti jsou přednostně určeny rozvrhu jednotlivých ročníků. Najdete v nich toto vybavení: závěsný rošt pro upevnění světel, systém pro stmívání a ovládání světel (stmívané zásuvky, stmívače a světelný pult), základní audiotechniku (zvukový pult se zesilovačem, CD přehrávač, dva středovýškové reproduktory), pianino. Všechny herecké ateliéry lze zatemnit. Jejich vchod se otevírá za pomoci Karty studenta.  K ateliérům přísluší šatny R 101, R 201 a R 301, jejichž vchod se také otevírá za pomoci Karty studenta, ale oprávnění k vstupu mají pouze studenti příslušného bakalářského ročníku.  

R 213 – Herecký ateliér loutky 
Tato místnost je o něco menší než hlavní herecké ateliéry a slouží především k výuce animace a jevištní mluvy. Najdete v ní sto kusů loutek různých typů (marionety, maňásci, manekýni, javajky), pianino, základní světelné vybavené (stmívač a malý světelný pult, rampu pro umístění světel) a také menší audiosystém (2 reproduktory a zvukový pult. Místnost lze zatemnit.  R 214 - Herecký ateliér Tato místnost je o něco menší než hlavní herecké ateliéry a není vybavena světelnou a zvukovou technikou. Vybavení: pianino, místnost lze zatemnit. 

R 405 – Multimediální zkušebna
Půdní prostor, o něco menší než ostatní herecké ateliéry, určený zejména k multimediálním projektům. Najdete zde systém pro ovládání a stmívání světel (pult a stmívač), zvukovou aparaturu (reproduktory a mixážní pult), širokoúhlý videoprojektor, projekční plátno. 
 

g) Učebny R210, R104, R510

Učebny menšího rozměru, vybaveny stoly, počítačem a videoprojektorem, určeny k výuce teoretických předmětů.  
 

h) Dílny - R113 a R114

Obě místnosti jsou vybaveny stoly, židlemi, ručním a elektrickým nářadím k obrábění materiálů i k práci s elektronikou. Celkem je zde 8 pracovních míst. Dílnu R 114 můžete využívat jen po zaškolení k obsluze elektrického nářadí, kterým vás provede Sváťa Skála.  
 

i) Malírna - R106

Malírna je velká průchozí místnost, vhodná pro skupinovou práci. Je vybavena malířskými a sochařskými stojany, sochařským materiálem a dalšími pomůckami. Malírna je také místem ke společným diskuzím a jiným větším aktivitám katedry. 
 

j) Sádrovna - R105

Sádrovna je vybavena výlevkou, odlévacími formami a nádobami, potřebnými materiály a chemikáliemi, a dalšími nástroji.  
 

k) Fotokomora - R116

Fotokomora je vybavena technickým vybavením potřebným ke zpracování světlocitlivého fotografického materiálu a ke zpracování specifických zadání studentů, resp. k jejich volné tvorbě. Místnost má čtyři místa k práci a je možné ji využívat po zaškolení. V případě zájmu se o zaškolení přihlaste u Michala Somoše. 
 

l) Zvukový ateliér - R304

Místnost je vybavena hardwarem a software pro kompozici, tvorbu a úpravu hudebních i jiných zvukových nahrávek.  
 

m) Řezbárna - R086

Místnost je vybavena nástroji a přístroji (brusky, poly, dláta, vrtačky atp.), má kapacitu 8 pracovních míst. Na práci v řezbárně se předem domluvte se Svatoplukem Skálou.

 


a) Počítačová učebna

Pracovna vybavena 15-ti počítači s licenčními programy SketchUp, kompletním balíkem programů Adobe CC a řadou dalších. V pracovní dny v době od 6:00 do 23:00 je vám učebna volně dostupná, samozřejmě při respektování rozvrhované výuky. Rozvrh výuky v učebně naleznete zde.
 

b) Taneční sály S111 a S221 

Rezervace obou sálů spravuje Eva Kučerová a jsou určeny výlučně k výuce pohybových předmětů, výjimečně taky k zkoušení tanečních či pohybových projektů. Pro rezervaci kontaktujte přímo správkyni. Přehled vytížení a postup rezervace zde.

S111 - Malý taneční sál
Sál není vybaven technikou ani taneční podlahou. Nelze uzamknout, je průchozí do velkého tanečního sálu.  

S221 - Velký taneční sál
Místnost je vybavena taneční podlahou (baletizol) a zvukovou aparaturou.   
 

e) Studio Řetízek 

Řetízek je komorní divadelní sál s kompletním světelným a zvukovým vybavením a s elevací pro 40 diváků. Pokud při využívání Řetízku budete chtít využívat nainstalovanou techniku, musíte nejprve projít školením. Školení i rezervace Studia Řetízek spravuje Lukáš Briksa a o rezervaci můžete zažádat zde.
 

f) Zvukové studio DAMU

Zvukové studio je plně vybavené profesionální studio vhodné pro menší projekty. Slouží přednostně k realizaci výuky, nahrávek pro divadlo DISK a nahrávek tvůrčích prací studentů fakulty. Vedoucí zvukového studia je Jiří Suchánek.
 

g) Institut Intermédií  

Prostor situovaný na Praze 6, v Hale 25 a 26, areálu FEL ČVUT (ul. Technická 2). Jedná se o platformu pro mezioborovou intermediální spolupráci studentů i pedagogů technických a uměleckých oborů, která vznikla ze spolupráce AMU a ČVUT. Je k dispozici pro školní projekty, které vyžadují nadstandardní technické vybavení a odbornou pomoc. Seznámit se s ním můžete také prostřednictvím volitelného předmětu Intermediální tvorba a technologie. Více informací na http://www.iim.cz.

 

Na závěr uvádíme pár odkazů, které vám mohou pomoci v realizaci vašich projektů a v dalším sebevzdělávání:

www.culturenet.cz – pro obecné informace a příležitosti z oblasti umění a kultury
http://on-the-move.org – mezinárodní mobilita v umění a kultuře
www.czechmobility.info – portál pro praktické a administrativní otázky mezinárodní spolupráce
https://www.mkcr.cz/profesionalni-umeni-1122.html – grant Ministerstva kultury ČR pro kategorii Profesionální umění
http://kultura.praha.eu/jnp/cz/granty/index.xhtml – granty hl. m. Prahy v oblasti kultury
https://www.mkcr.cz/statni-fond-kultury-cr-42.html – dotace Státního fondu kultury ČR
http://www.hlavkovanadace.cz – program podpory studia a umělců
http://www.nadace-zivot-umelce.cz – podpora projektů a výkonných umělců

 

 


.