Harmonogram obhajob a státních magisterských zkoušek - jarní termín 2022

Datum 

 

Dostavit se v hod. 

ZKOUŠKA
od-do
 

DIPLOMANT 

Vedoucí
kvalifikační diplomové práce 

Oponent
kvalifikační diplomové práce 

Vedoucí
absolventského uměleckého výkonu 

Oponent
absolventského uměleckého výkonu 

středa 15.6. 

1. 

9.00 

10.00 – 11.00 

Ogawa Mai 

MA DOT 

McLaren Ewan 

MgA. Maldonado Romero Cristina  

MgA. Tinka Avramova 

MgA. Branislav Mazúch  

 

2. 

10.00 

11.00 – 12.00 

Tan Arden 

MA DOT 

MgA. Ljubková Marta 

Mgr. Kuburović Branislava 

MgA. Branislav Mazúch  

doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D. 

 

3. 

11.00 

12.00 – 13.00 

Aleinikovas Arnis 

MA DOT 

doc. MgA. Sodja Zupanc Lotker, Ph.D. 

Sjöström Kent 

Petra Hauerová 

MgA. Tinka Avramova 

13.00 – 13.30. PAUZA 

 

4. 

12.00 

13.30 – 14.30 

Černý Lukáš 

dramaturgie ALD 

doc. MgA. Jiří Havelka, Ph.D. 

prof. Mgr. Miloslav Klíma  

MgA. Ljubková Marta 

doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D. 

 

5. 

13.00 

14.30 – 15.30 

Loulová Veronika 

režie ALD 

doc. MgA. Jiří Havelka, Ph.D. 

doc. Mgr. Vratislav Šrámek 

doc. MgA. Jiří Havelka, Ph.D. 

doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D. 

V Praze dne 18. května 2022

Za správnost: Jitka Nohová

20. květen 2022

.