Informace o navazujícím magisterském studijním programu Alternativní a loutkové divadlo (MA ALD)

Na tomto rozcestníku najdete odkazy k detailním informacím o dvouletém navazujícím magisterském studijním programu Alternativní loutkové divadlo, které jsou zveřejněny na různých místech webových stránek AMU a DAMU.

Základní informace o programu
typ studijního programu: magisterský navazující na bakalářský
udělovaný titul: Magistr umění (MgA.)
délka programu: 2 roky / 4 semestry / 120 ECTS
forma studia: prezenční
jazyk studia: čeština

Uzávěrka přijímání přihlášek ke studiu v akademickém roce 2021/2022
31. 3. 2021

Záznam ze Dne pootevřených dveří MA ALD

Cíl studia a profil absolventa   

Akreditovaný studijní plán programu

Aktuální rozvrh výuky (v dolní části stránky v sekci Magisterské programy)                                                

Garant studijního programu doc. MgA. Jiří Havelka, Ph.D.

Tutoři v studijním programu 
doc. RNDr. Mgr. Alice Koubová Ph.D., Ph.D.; MgA. et Mgr. Marta Ljubková; MgA. et MgA. Sodja Lotker, Ph.D.; MgA. Robert Smolík; Mgr. Radka Schmelzová; MgA. Denisa Václavová, Ph.D.; MgA. Tomáš Žižka 

Informace k přijímacímu řízení

Informace k podání přihlášky ke studiu

Klauzurní festival Proces

Disk Open Call
Dvakrát ročně vedoucí katedry vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání inscenačních projektů pro školní Divadlo DISK. Výzva je určena pro všechny studenty magisterských programů na KALD. Studenti MA ALD mají povinnost alespoň jedenkrát za studium se do výzvy přihlásit. Vybrané projekty dostanou zázemí a podporu profesionálního divadla a jsou uváděny v Divadle DISK během aktuální sezony.

25. leden 2021

.