KáTéKá za časů pandemie

Kolegyně a kolegové,
studentky a studenti,
přátelé,

po měsíci karantény se sluší shrnout, co se na katedře teorie a kritiky dělo, děje a dít bude, navzdory prázdným prostorám, v nichž se za normálních okolností pravidelně a intenzivně setkáváme.

Výuka ve studijních programech je zajištěna a lze předpokládat, že 90% předmětů bude možné ukončit pouze s drobným zpožděním oproti původnímu harmonogramu akademického roku, tedy do konce května. Jen předměty, které jsou postavené na společné tvůrčí práci v prostoru (např. Scénická propedeutika), budou realizovány formou intenzivních bloků poté, co bude znovu obnoven přístup studentů i pedagogů do školy. Zároveň se zvažují možnosti zkoušení předmětů, jejichž výuku zajišťuje katedra i pro jiné katedry, a doplňují se poslední - již vskutku výjimečné - výpadky v některých kurzech..

Předměty katedry se vesměs konají formou kombinovaného studia s oporou v online nástrojích. Jde zejména o:

Pokusili jsme se tedy „nepřeklopit se“ prvoplánově do samostudia, jehož výsledkem by byly pouze vypracované úkoly, ale daří se nám studenty pravidelně vídat a vést s nimi diskusi. V tomto ohledu patří velké díky jak právě jim za to, že věcně a konkrétně zareagovali na výzvu formulovat po prvních dvou týdnech nucené izolace zpětnou vazbu k aktuálnímu nastavení výuky, tak i pedagogům, kteří po jejím vyhodnocení operativně upravili režim nastavený ve svých předmětech a – pokud to bylo možné i s ohledem na technické a jiné možnosti – začali více využívat online nástroje setkávání. A zároveň se snažíme přemýšlet o alternativních zadáních i alternativních formách atestace, protože doba si žádá … změn.

Studium na KTK je odjakživa bytostně spjato s živým divadlem, které se dělá „tady a teď“, a jakkoliv jsou záznamy minulých zásadních inscenací v rámci mnoha našich předmětů běžně využívány, těžištěm našeho společného přemýšlení je divadelní současnost. Všichni už měsíc intenzivně a přitom stále nevěřícně vnímáme, že hlavní předmět našeho studia byl současnou situací ... zmrazen. Divadla nemohou hrát, což má zásadní dopad zejména na semináře divadelní kritiky i na některé projektově koncipované předměty, např. Festivalový zpravodaj, Kritické praktikum (Hybris a DISK_USE), Scénická tvorba (praktická stáž v divadle). Nicméně snažíme se tomuto čelit a s plným vědomím toho, že záznam divadelního představení je jen stopou události, s těmito materiály pracujeme; i nad nimi je možné o divadle přemýšlet - a učit se o něm přemýšlet. A děkujeme všem divadlům, která dala k dispozici záznamy svých inscenací či jakýmkoliv jiným způsobem naplňují účel svého bytí: tedy být se svými diváky za všech okolností.  

Zároveň se na pozadí ostatních událostí a vlastní výuky dějí i jiné věci: byla schválena nová akreditace bakalářského studia, podle níž se bude od roku 2020/2021 učit (popis programu je dostupný zde); připravuje se nová akreditace magisterského studia s předpokládaným zahájením výuky od akademického roku 2021/2022; inovuje se akreditace doktorského studia; pedagogové pracují na studijních oporách pro své nové předměty, ať jsou, kde jsou -  v Praze… i ve Švédsku; dokonce se dopracovává grantová žádost pro společný projekt Katedry teorie a kritiky a Divadelních novin v rámci výzvy Norské fondy Umělecká a kulturní kritika. A hlavně netrpělivě čekáme na zákon o vysokých školách, který nám umožní flexibilně upravit přijímací řízení a státní závěrečné zkoušky.

Slovo na závěr, snad s optimistickým vyzněním : AMU je školou postavenou na osobním kontaktu pedagogů se studenty, někdy dokonce nazývanou “škola rodinného typu”. Setkávání ve virtuálním prostoru paradoxně dalo tomuto metaforickému označení reálný rozměr: vzájemně o sobě víme, jaký oblíbený kávový či čajový hrnek stojí před jakým počítačem a jaký divadelní či jiný plakát zdobí stěnu za ním, jaký domácí mazlíček komu pobíhá po stole či po pokoji a kdy je nutné s ním vyběhnout ven, jestli nashromážděné tisky bydlí v policích na zdi či v knihovně vedle okna, zda máme zálibu v kaktusech či fíkusech, odkud jde ranní i večerní sluníčko, případně kde je v kuchyňce mikrovlnka a kde varná konvice. Za všechna tato setkávání i nahlédnutí jsem vděčná a těším se na ně. Jsou součástí mé každodenní duševní hygieny.

Držme se! 

DJ

13. duben 2020

.